ARCHIWUM

wrzesień 2018 – marzec 2019 | ISSN 2081 – 4054
rok IX nr 2 (18) 2018

Marcinowski – Nowe trendy w implantologii
Koczorowski, Bielińska, Linkowska-Swidzińska, Brożek, Swidziński  – Acoustic wave conduction by teeth and intraosseous implants – preliminary study report
Skurska, Sulewska, Milewski, Pietruska – Ocena leczenia ubytków śródkostnych techniką GTR w połączeniu z rożnymi biomateriałami
Żywicka, Szwarczyński – Porównanie statusu blaszki wargowej wyrostka zębodołowego po implantacji dwóch implantów – badanie prospektywne – raport pilotażowy
Eick, Aoki, Salvi, Sculean – Aktywność in vitro lasera Er: YAG w porównaniu z innymi metodami leczenia na biofilmie. Ablacja z powierzchni implantów i zębów
Binderman, Duda – Zachowanie wyrostka zębodołowego przeszczepem autogenicznym
Kosior – Rehabilitacja implantoprotetyczna z zastosowaniem szablonów chirurgicznych w systemie DDS-pro – opis przypadku
Kosior – Augmentacja atroficznych obszarów wyrostka zębodołowego przy użyciu ksenogennych bloków kostnych – opis przypadku
Maksymowicz, Maksymowicz, Wysokińska–Miszczuk – Zespołowe leczenie pacjentki z hipodoncją siekacza bocznego i przemieszczeniem kła w szczęce – opis przypadku
Frank E, Frank N, Frank R, Frank Besigheim, Frank D – Implantologia oparta na szablonachOboda, Brońska-Jankowska – Umysł sprzymierzeńcem naszych zamierzeń
Wiśniewski – Po co to RODO i czy trzeba się go bać?

marzec 2018 – wrzesień 2018 | ISSN 2081 – 4054
rok IX nr 1 (17) 2018

Makowiecki – Mój egzamin Fellowship
Kwiatek – Odbudowa siekaczy górnych i dolnych po urazie i złamaniu wyrostka szczęki
Lasocki – Natychmiastowa implantacja i obciążenie, jako metoda z wyboru – opis przypadku
Kosior – Augmentacja z użyciem preparatu CGF – opis przypadku
Kosior – Zastosowanie systemu BTK w zróżnicowanych warunkach kostnych – opis przypadku
Stavar – Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym zaopatrzeniem tymczasowym
Czecholińska – Higienistka stomatologiczna – kompetentny partner lekarza
Czerwonka, Zaleska, Mojsa – Oroantral communication closure with the use of platelet-rich fibrin – a prospective, clinical trial
Skurska, Dolińska, Pietruska – Ocena parametrów klinicznych po korekcie deformacji wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem matrycy kolagenowej
Grzech-Leśniak, Rozmarynowska – Długoterminowy sukces leczenia implantologicznego determinowany opieką higienistki implantologicznej
Galica – Oświetlenie w gabinecie stomatologicznym
Oboda, Brońska-Jankowska – Odporność psychiczna

wrzesień 2017 – marzec 2018 | ISSN 2081 – 4054
rok VIII nr 2 (16) 2017

Podobińska – Mój egzamin Fellowship
Wilisowski – Mój egzamin Diplomate
Kiernicka, Łobodziński, Wysokińska – Miszczuk, Kiernicki – Znaczenie zastosowania mikroimplantów w leczeniu protetycznym zanikłej żuchwy
Kosior – Zastosowanie preparatów PRP i PRF w bezpłatowych zabiegach periodontologicznych
Maksymowicz, Paliga – Zastosowania fotoaktywnej dezynfekcji w leczeniu periimplantitis
Kiernicka, Malicka – Periimplantitis – najnowsze trendy w diagnostyce i leczeniu
Skurska, Milewski, Pietruska – Ocena wpływu cięć pionowych na parametry kliniczne i estetyczne w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasy I i II wg Millera. Seria przypadków
Marcinowski, Czecholińska – Implantoprotetyczny workflow. Autorski model współpracy implantologa z higienistką
Polewaczyk, Pituch, Grochowski – Złamanie wszczepu jako rzadkie powikłanie leczenia
Kosior, Kosior, Dobrzyński – Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy z użyciem PRF
Fienitz – Kołnierz implantu. Obróbka mechaniczna czy mikrostruktura?
Materac, Niesłony – Analiza stanu naprężenia i odkształcenia implantu przy zastosowaniu MES
Oboda, Brońska – Wypalenie zawodowe

marzec 2017 – wrzesień 2017 | ISSN 2081 – 4054
rok VIII nr 1 (15) 2017

Duda, Kłosiński, Pluta, Sikorska – Implantacja, nawigacja, natychmiastowe obciążenie i rekonstrukcja – skanowanie, drukowanie i CAD-CAM
Bergmann, Dulger – Nie zawsze musi być technologia CAD/CAM
Duraj, Sulewska, Bugała-Musiatowicz, Waszkiewicz-Sewastianik, Pietruski, Pietruska – Ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision)
Sulewska, Duraj, Sobaniec, Graczyk, Wróblewska, Pietruski, Pietruska – Ocena własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego języka
Grzech-Leśniak – Rola fotobiomodulacji w chirurgii periodontologicznej
Kosior P, Kosior I, Dobrzyński – Implantacja natychmiastowa z augmentacją przy użyciu augmentatu z zębów własnych pacjenta – opis przypadku
Kosior & Kosior – Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą – opis przypadku
Aleksandrowicz, Grabowska, Mieczkowska, Kdzierski, Wysokiska-Miszczuk – Transpozycja nerwu zbodołowego dolnego, jako technia implantacji w odcinku bocznym uchwy
Galica – Wykorzystanie fotografii w gabinecie dentystycznym – zagadnienia ogólne

wrzesień 2016 – marzec 2017 | ISSN 2081 – 4054
rok VII nr 2 (14) 2016

Hauschild, van Hove – Implantologia wspomagana komputerowo: Cyfrowy system organizacji pracy
Duda, Riegel, Sikorska – Nowe, cyfrowe technologie w implantologii stomatologicznej. Część I
Cieślik-Wegemund, Duda, Kłosiński – Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem wolnego przeszczepu dziąsłowego
Grzech-Leśniak, Duda – Augmentacja tkanek miękkich w leczeniu implantologicznym w strefie czynnościowej
Dolińska, Sulewska, Skurska, Pietruski – Rola naturalnych peptydów antybakteryjnych
Sulewska, Dolińska, Pietruski – Etiologia i leczenia liszaja płaskiego jamy ustnej
Binderman – Przetwarzanie usuniętych zębów własnych w celu przeszczepów autogennych
Michalak, Wysokińska-Miszczuk – Wykorzystanie zębów jako autogennego materiału do odbudowy kości
Radzewski, Osmola – Leczenie bezzębia w trakcie terapii immunosupresyjnej
Bigas, Wysokińska-Miszczuk, Bekiesz – Implanty protetyczne jako źródło zakotwiczenia w ortodoncji
Brun, Quirynen – Implant Aadva w praktyce prywatnej
Oboda – Elastyczność – sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe
Olofsson – Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych w oparciu o podstawy naukowe

marzec 2016 – wrzesień 2016 | ISSN 2081 – 4054
rok VII nr 1 (13) 2016

Bigas – Mój egzamin Fellowship
Tarnawski – Mój egzamin Fellowship
Mikołajczyk – Mój egzamin Fellowship
Bigas – Zmniejszenie ryzyka perforacji błony śluzowej zatoki szczękowej przez odcięcie przegrody kostnej z kolcem kostnym
Ignaczak, Kalinowska –  Implantacja z wykorzystaniem szablonu nawigacyjnego 3D
Osmola, Szwarczyński – Kompleksowe leczenie powikłań zabiegu transpozycji nerwu zębodołowego dolnego z natychmiastową implantacją
Moller, Neugebauer, Scheer, Zoller – Uszkodzenia nerwów w następstwie zabiegów implantologicznych
Stavar – Nowoczesna implantoprotetyka w technologii CAD/CAM: korony na łącznikach hybrydowych wykonywane w gabinecie (chairside)
Paliga D, Paliga D, Maksymowicz R – Zastosowanie polskiego lasera didowego w przypadku złamania korony zęba
Oboda – Psychologia a motywacja personelu gabinetu stomatologicznego
Galica – Wykorzystanie makrofotografii w gabinecie implantologicznym

wrzesień 2015 – marzec 2016 | ISSN 2081 – 4054
rok VI nr 2 (12) 2015

Kaczmarek – Mój egzamin Fellowship
Radzewski – Mój egzamin Fellowship
Drejarz – Mój egzamin Diplomate
Kabaciński – Mój egzamin Diplomate Pokrowiecki, Szaraniec, Zaleska, Chłopek – Etiologia zakażeń okołowszczepowych Materac, Niesłony, Kania – Przykłady badań wytrzymałościowych Limge, Nedjat – MIMI -Flapless II z natychmiastowym obciążeniem. Opis przypadku Kopryk – Socket Shield – nowa perpektywa zachowania zębodołu poekstrakcyjnego Karcz, Krzykawska – Osteonekroza kości szczęki i żuchwy u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany Markiewicz, Zarański, Starzyńska – Sinus lift otwarty z jednoczasą implantacją. Opis przypadków Nilvćus Olofsson – Znaczenie kontroli płytki nazębnej wokół implantów Naworska – Trudny pacjent na fotelu dentystycznym Oboda – Torowanie myślenia

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami, zapisz się do newslettera.