RADA NAUKOWA

REDAKTOR NACZELNY

dr n. med. Mariusz Duda

WYDAWCA

WYDAWCA

logo_psi_nowe

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel. 32 203 27 85
e-mail: psi@icoi.pl

RADA NAUKOWA

RADA NAUKOWA

prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy)
prof. dr Joachim Zöller (Niemcy)
prof. (NYU) Ady Palti (Niemcy)
priv. doz. dr Joerg Neugebauer (Niemcy)
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski
dr Kenneth Judy (USA)
dr Marius Steigmann (Niemcy)
dr Georg Bayer (Niemcy)
dr Zeev Ormianer (Izrael)
dr Konstantinos Valavanis (Grecja)
dr Orcan Yüksel (Niemcy)
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
dr n. med. Krzysztof Andruch
dr n. med. Małgorzata Kiernicka
dr n. med. Marek Adwent
dr n. med. Przemysław Kopczyński
tech. dent. Gerhard Stachulla (Niemcy)
RHD, BA Tracey Lennemann
dr Achim Wöhrle (Niemcy)
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
dr n. med. Maciej Marcinowski
dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund, specjalista periodontolog

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

dr Achim Wöhrle (Niemcy)
lek. dent. Jerzy Zbożeń
dr n.med. Dariusz Pituch
lek. dent. Bożena Kalmuk
lek. dent. Paweł Szczepaniak
lek. dent. Grzegorz Kot
lek. dent. Grzegorz Ziętek
dr n.med. Maciej Marcinowski
tech. dent. Robert Michalik

RECENZENCI

RECENZENCI

prof. hab n med. Teresa Matthews-Brzozowska – ortodoncja
dr n. med. Marcin Krywult – protetyka
dr n. med. Małgorzata Kiernicka – periodontologia
dr n. med. Andrzej Szwarczyński – chirurgia

Redaktor Prowadząca

Monika Zmuda

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Moc

Tłumaczenia

lek. dent. Paweł Szczepaniak ILT

Reklama i marketing

Agnieszka Moc

Dyrektor artystyczny

Marek Galica

Skład

marekgalica.com

Nakład

1200 egz.

PROCEDURA RECENZOWANIA

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma informuje, iż „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów w szczególności instytucji zatrudniających autorów i towarzystwa naukowe.

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami, zapisz się do newslettera.