RADA NAUKOWA

REDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

dr n. med. Dariusz Pituch

WYDAWCA

WYDAWCA

logo_psi_nowe

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel. +48 508 959 420
e-mail: psi@icoi.pl

RADA NAUKOWA

RADA NAUKOWA

prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy)
prof. dr Joachim Zöller (Niemcy)
prof. (NYU) Ady Palti (Niemcy)
priv. doz. dr Joerg Neugebauer (Niemcy)
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk
dr Kenneth Judy (USA)
dr Marius Steigmann (Niemcy)
dr Georg Bayer (Niemcy)
dr Zeev Ormianer (Izrael)
dr Konstantinos Valavanis (Grecja)
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
dr n. med. Krzysztof Andruch
dr n. med. Małgorzata Kiernicka
dr n. med. Marek Adwent
dr Achim Wöhrle (Niemcy)
dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak
dr n. med. Maciej Marcinowski
dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund, specjalista periodontolog
dr hab.n.med. Aleksandra Nitecka – Buchta

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

dr Achim Wöhrle (Niemcy)
lek. dent. Jerzy Zbożeń
dr n.med. Dariusz Pituch
lek. dent. Bożena Kalmuk
lek. dent. Paweł Szczepaniak
lek. dent. Grzegorz Kot
lek. dent. Grzegorz Ziętek
dr n.med. Maciej Marcinowski
tech. dent. Robert Michalik

RECENZENCI

RECENZENCI

prof. hab n med. Teresa Matthews-Brzozowska – ortodoncja
dr n. med. Andrzej Szwarczyński – chirurgia

Redaktor Prowadząca

Monika Zmuda

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Moc

Tłumaczenia

dr n. med. Marta Czownicka

Reklama i marketing

Agnieszka Moc

Dyrektor artystyczny

Marek Galica

Skład

marekgalica.com

Nakład

1200 egz.

PROCEDURA RECENZOWANIA

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma informuje, iż „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów w szczególności instytucji zatrudniających autorów i towarzystwa naukowe.