Szanowni Państwo,

Z dużą przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Implantologii Stomatologicznej”.

Minione półrocze było dla nas bardzo intensywne, ale też niezwykle satysfakcjonujące.
Majowy Kongres PSI był nie tylko okazją do wymiany doświadczeń klinicznych, ale również okazją do integracyjnego spotkania polskich implantologów z przedstawicielami światowego towarzystwa – ICOI oraz zaproszonymi prelegentami z Europy, USA i Australii. Po raz pierwszy odwiedził nasz kraj prezydent ICOI dr Tomas Giblin i ta wizyta z pewnością zacieśniła nasze kontakty na arenie międzynarodowej.

Mogliśmy też oficjalnie podziękować za wieloletnie wspieranie PSI prof. Konstantinosowi Valavanisowi z Grecji, który otrzymał godność Honorowego Członka PSI oraz naszą statuetkę Star of Implantology. Z okazji 20-lecia PSI przyznaliśmy także 11 medali pamięci im. Prezydenta PSI Marusza Dudy, które otrzymali wyjątkowo zasłużeni członkowie PSI.
Z okazji naszego jubileuszu, zachęcam Państwa do zapoznania się z historią Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, którą prezentujemy w tym numerze czasopisma.

W trakcie kongresu odbyło się również sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków PSI, podczas którego jednogłośnie wybrano władze oraz nowego prezydenta Stowarzyszenia na kolejne 4 lata. Zapewniam, że w nowej kadencji nie zwolnimy tempa pracy Stowarzyszenia i będziemy mieli okazję do kontynuowania naszej misji, jaką jest kształcenie, egzaminowanie i certyfikowanie kolejnej grupy implantologów.

Ogłoszona przez Ministerstwo umiejętność implantologiczna z pewnością będzie dla nas jednym
z najważniejszych priorytetów do jej wprowadzenia, ale już w listopadzie odbędzie się pierwszy od wielu lat moduł szkoleniowy Expert Programu PSI w Cremonie do udziału, w którym serdecznie zapraszam.
Następne szkolenia z tego cyklu planujemy już wczesną wiosną, podobnie jak kolejną edycję Curriculum Implantologii.

Nieustannie zachęcam Państwa do aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia i dalszego rozwoju zawodowego.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

Szwarczyński

Nowe Władze PSI

Dłucik, Chwiedosik

Nasz Egzamin Fellowship

Szwarczyński, Przybylski, Kropielnicki, Szwarczyńska

Wszczepienie implantów podokostnowych w atroficznej szczęce – opis przypadku. Część 2.

Ciszyński, Błaszczyszyn, Hadzik, Dominiak

Augmentacja tkanki miękkiej wokół implantów przeszczepem CTG lub XCM

Nitecka-Buchta, Augustyn, Ratka, Wojciechowski, Baron

Rekonstrukcja implantoprotetyczna pełnego łuku za pomocą szablonu

Cieślik-Wegemund, Ziaja

Wpływ nadmiaru cementu na powstanie stanu zapalnego wokół implantów

Gryka-Deszczyńska

Zastosowanie laserów wysokiej mocy i fotobiomodulacji podczas natychmiastowej implantacji w odcinku estetycznym

Przybylski Sieradzki, Szwarczyńska, Woszczyk, Kwiatek

Technologia cyfrowa w rehabilitacji układu stomatognatycznego w jeden dzień

Brożek, Dorocka-Bobkowska, Kurpisz, Koczorowski

Komórki macierzyste – charakterystyka, zastosowanie oraz przechowywanie – przegląd piśmiennictwa

Szymański

Implantologia to umiejętność

Nowojewska-Fosse, Oboda

Sczęście w pracy?