Szanowni Państwo,

Ostatnie miesiące były dla PSI bardzo trudne. Nagła śmierć wieloletniego prezydenta PSI dra n.med. Mariusza Dudy dotknęła nas najbardziej na poziomie emocjonalnym. Straciliśmy nie tylko lidera i wizjonera naszej organizacji, ale przede wszystkim przyjaciela, z którym mieliśmy przyjemność współpracować przez wiele lat.
Czas nie stoi jednak w miejscu i staramy się
z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Niniejszy numer „Implantologii Stomatologicznej” jest pierwszym, który ukazuje się pod moją redakcją i wierzę, że ta zmiana nie wpłynie na oblicze naszego czasopisma.
Rok 2023 zapowiada się dla nas wyjątkowo, gdyż będziemy świętować 20-lecie Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.
Kulminacyjnym punktem przyszłego roku będzie zatem 12. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI oraz kolejne wybory do Władz Stowarzyszenia.
Z przyjemnością informuję, że podczas grudniowego zebrania Zarządu podjęliśmy jednogłośną decyzję o wyborze naszego kandydata na przyszłego prezydenta PSI w osobie dra n.med. Andrzeja Szwarczyńskiego. Wierzymy, że jego charyzma, kompetencje zawodowe, doświadczenie zarówno kliniczne, jak i osobiste pozwolą mu z sukcesami przewodzić Stowarzyszeniu przez kolejne lata.
Zapewniam, że nie zwalniamy tempa pracy PSI, a będziemy mieli okazję do kontynuowania naszej misji, jaką jest kształcenie, egzaminowanie i certyfikowanie kolejnej grupy implantologów.
W dalszym ciągu kontynuujemy owocną i satysfakcjonującą współpracę z ICOI i przygotowujemy się do wprowadzenia szkolenia i egzaminu w zakresie Umiejętności Perio-Implantologicznej w kooperacji z ICOI i Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku.
W kwietniu rozpoczynamy kolejną edycję Curriculum Implantologii, a w maju spotykamy się na Kongresie w Krakowie. Przed nami kolejna edycja egzaminów Fellowship i Diplomate ICOI oraz kolejne konferencje z udziałem PSI.
Zapraszam Państwa do aktywności w naszych przedsięwzięciach, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do czynnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia i całego implantologicznego środowiska

Do zobaczenia w maju w Krakowie!

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

Koczorowski

Wspomnienie o Mariuszu Dudzie, przyjacielu i nauczycielu implantologów

Marcinowski

Prof. Tomas Linkievicius w Warszawie

Pituch, Pituch, Pituch

Implant podokostnowy – rozwiązanie w trudnych warunkach kostnych – analiza i obserwacja w okresie 30 miesięcy

Szwarczyński, Przybylski, Kropielnicki, Szwarczyńska

Implanty podokostnowe w atroficznej szczęce

Annusewicz-Kot, Yusufali, Kot

Przygotowanie ortodontyczne do leczenia implantoprotetycznego

Cieślik-Wegemund, Duda, Pluta, Kłosiński, Terlecki, Ziaja, Duda

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne z uwzględnieniem wolnego przeszczepu dziąsła

Kaczyński, Świątkowska

Natychmiastowa implantacja z natychmiastową odbudową w strefie estetycznej u pacjentki z mnogimi recesjami dziąsłowymi

Pastor, Hnitecka, Kowalska

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem implantacji natychmiastowej z jednoczesną odbudową w strefie estetycznej

Szczepaniak, Cmokowicz

Natychmiastowa rehabilitacja implantoprotetyczna z zastosowaniem technologii Weld-One w połączeniu z nawigowanym postępowaniem chirurgicznym oraz protetycznym

Fairbairn

Leczenie estetyczne z implantem, przy technice pobudzania zdolności regeneracyjnych gospodarza poprzez syntetyczne materiały do augmentacji

Oszwałdowski, Kalina, Modzelewski, Dobrzański, Masłowska, Wojtowicz

Badania nad możliwościami wykorzystania drukowanych w 3D przeszczepów kostnych alloplastycznych na bazie polilaktydów (PLA)

Majewski, Czarnota, Oboda

Rola modelu mentalnego w tworzeniu gabinetu higieny