MATERIAŁY DO POBRANIA DLA AUTORÓW

MATERIAŁY DO POBRANIA DLA AUTORÓW

REGULAMIN PUBLIKACJI

Informacje dotyczące publikacji artykułów w Implantologii Stomatologicznej

ZGODA NA PUBLIKACJE

Formularz zgody na publikacje artykułu w IMPLANTOLOGOII STOMATOLOGICZNEJ

PERMISSION FOR PUBLICATION

Consent form for publication of the article in IMPLANT DENTISTRY PSI