PATRONAT „IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ” I POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

Zachęcamy do udziału w konferencjach, nad którymi PSI i „Implantologia” objęły patronat naukowy i medialny

NAJNOWSZY NUMER

Marcinowski – Idee w implantologii – prof. Fouad Khoury
Marcinowski – Kongres ICOI Europe/PSI w Baden Baden
Marcinowski – Mauro Merli w Warszawie
Kot – Mój Egzamin Diplomate
Kwiatek, Leśna, Trybek – Zastosowanie techniki socket shield dla poekstrakcyjnej regeneracji kości
Leconte – Sinus lift z wykorzystaniem allografu. Badanie retrospektywne
Mielke – Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej
Agnini, Salama, Garberc – Przeszczep typu chirurgicznej licówki – kompensacja remodelingu naturalnej blaszki przedsionkowej po implantacji natychmiastowej
Kosior, Gabren-Syller – Powikłania wczesne po implantacji u pacjentów z neuralgią trójdzielną
Cieślik-Wegemund, Wierzba, Targońska, Sitek – Leczenie pojedynczej recesji dziąsła
z wykorzystaniem techniki tunelowej i przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadku
Grzyśka – Przegląd preparatów stosowanych w profilaktyce próchnicy i chorób przyzębia
Oboda, Nowojewska-Fosse – O zjawisku poppsychologii

PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS NA