Ostatni numer

punkty MNISZW 6,00; punkty Index Copernicus  52,88

 

REDAKCJA

Wydawca

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a

tel./fax. 32 203 27 85,

e-mail: psi@icoi.pl

Redaktor Prowadząca

Monika Zmuda

tel. 32 203 27 85 lub 508 959 420

e-mail: monika.zmuda@icoi.pl

Redaktor Naczelny

dr n.med. Mariusz Duda

tel. 507 170 080

e-mail: mariusz@dudaclinic.com

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Moc

tel. 32 203 27 85 lub 500 519 748

e-mail: agnieszka.moc@icoi.pl

 

Reklama i marketing

Agnieszka Moc

tel. 32 203 27 85 lub 500 519 748

e-mail: agnieszka.moc@icoi.pl

 

Dyrektor Artystyczny

Marek Galica

e-mail: info@marekgalica.com

Zasady recenzowania publikacji w „Implantologii Stomatologicznej”

 

Do oceny publikacji powołuje się  recenzentów spoza jednostki.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji formularz recenzencki Implantologii Stomatologicznej   są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

SPECYFIKACJA

DLA GRAFIKÓW

REGULAMIN

PUBLIKACJ

DRUK

ZAMÓWIENIA

FORMULARZ

RECENZENTA

 

RADA NAUKOWA

Redaktor Naczelny

dr n. med. Mariusz Duda

 

 

Wydawca

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a

tel. 32 203 27 85

e-mail: psi@icoi.pl

 

 

Rada Naukowa

prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy)

prof. dr Joachim Zöller (Niemcy)

prof. (NYU) Ady Palti (Niemcy)

priv. doz. dr Joerg Neugebauer (Niemcy)

prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz

prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk

prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

dr Kenneth Judy (USA)

dr Marius Steigmann (Niemcy)

dr Georg Bayer (Niemcy)

dr Zeev Ormianer (Izrael)

dr Konstantinos Valavanis (Grecja)

dr Orcan Yüksel (Niemcy)

dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

dr n. med. Krzysztof Andruch

dr n. med. Małgorzata Kiernicka

dr n. med. Marek Adwent

dr n. med. Przemysław Kopczyński

tech. dent. Gerhard Stachulla (Niemcy)

RHD, BA Tracey Lennemann

dr Achim Wöhrle (Niemcy)

dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak

dr n. med. Maciej Marcinowski

 

 

Współpraca

dr Achim Wöhrle (Niemcy)

lek. dent. Jerzy Zbożeń

dr n.med. Dariusz Pituch

lek. dent. Bożena Kalmuk

lek. dent. Paweł Szczepaniak

lek. dent. Grzegorz Kot

lek. dent. Grzegorz Ziętek

dr n.med. Maciej Marcinowski

tech. dent. Robert Michalik

 

Recenzenci

prof. hab n med. Teresa Matthews-Brzozowska - ortodoncja

dr n. med. Marcin Krywult - protetyka

dr n. med. Małgorzata Kiernicka - periodontologia

dr n. med. Andrzej Szwarczyński - chirurgia

 

 

Redaktor Prowadząca

Monika Zmuda

 

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Moc

 

Tłumaczenia

lek. dent. Paweł Szczepaniak ILT

 

Reklama i marketing

Agnieszka Moc

 

Dyrektor artystyczny

Marek Galica

 

Skład

marekgalica.com

 

Nakład

1200 egz.

 

procedura  recenzowania

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

 

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma informuje, iż „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów w szczególności instytucji zatrudniających autorów i towarzystwa naukowe.

 

ARCHIWUM