Idee w implantologii

 • dr Magdalena Żywicka

 

Edukacja

 • Nowe trendy w impalantologii, prof. Marcus Hurzeler w Warszawie
  dr n.med. Maciej Marcinowski, DICOI
 • Egzamin Curriculum Higienistki i Asystentki Implantologicznej

 

Badania kliniczne

 • prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, lek. dent. Małgorzata Bielińska, dr n.med. Kamila Linkowska-Swidzińska, lek. dent. Rafał Brożek, dr inż. Teodor Swidziński
 • dr n. med. Anna Skurska, dr n. med. Magdalena Sulewska, dr hab. n. med. Robert Milewski, prof. dr hab. Małgorzata Pietruska
 • lek. dent. Magdalena Żywicka, M.Sc., dr n.med. Andrzej Szwarczyński, M.Sc., lek. stom. Magdalena Bigaj, lek. stom. Nadia Asfour, lek. stom. Marcin Budzyński
 • prof. Itzhak Binderman, dr n. med. Mariusz Duda DICOI
 • prof. Sigrun Eick, dr med. dent. Ivan Meier DDS, dr.med.dent. Florian Spoerle, dr. med. dent, Philip Bender, prof. Akira Aoki, dr.med.dent. Yuichi Izumi, prof. Dr Giovanni E. Salvi, prof. dr Anton Sculean

 

Implantologia w praktyce

 • dr n. med. Piotr Kosior, DICOI
 • dr n. med. Piotr Kosior, DICOI
 • lek. dent. Radosław Maksymowicz, DICOI, lek. dent. Agata Maksymowicz, prof. dr hab. Joanna Wysokińska – Miszczuk

 

Planowanie w implantologii

 • ass. prof. Elmar Frank, dr med. dent. Norbert Frank, dr med. dent. Robert Frank, ass. prof. Sigrid Frank Besigheim, dr med. med. dent. Dietmar Frank
 • Implantologia oparta na szablonach, cz. 2- Od CBCT do szablonu implantologicznego
 • Implantologia oparta na szablonach, cz. 3

Z innej perspektywy

 • Mariusz Oboda, mgr Aleksandra Brońska-Jankowska
 • Dawid Wiśniewski

Z innej perspektywy

 • Kongres Psychologia w stomatologii w Warszawie
 • Perio 2018 w Warszawie
 • IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii