Idee w implantologii

 • Prof. Mansur Rahnama
 • Dr n. med. Mariusz Duda
 • Consensus Conference ICOI Europe
 • 10. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI

1. ICOI Europe Congress

 • Livio Yosinaga
 • PSI w latach 2003-2016

 

Edukacja

 • Egzamin Curriculum Implantologii 2015/2016
 • PSI w Nowym Jorku 2016
 • Kongres DGAO w Kolonii

 

Implantoprotetyka

 • Mariusz Duda, Paweł Kłosiński, Krzysztof Pluta, Patrycja Sikorska
  Implantacja z zastosowaniem szablonu do nawigacji z natychmiastowym obciążeniem i pełnoceramiczną rekonstrukcją estetyczną z wykorzystaniem technik skanowania (3Shape), drukowania (Varseo) i CAD-CAM.
 • Fred Bergmann, Eva Dulger
  Nie zawsze musi być technologia CAD/CAM

 

Periodontologia

 • Ewa Duraj, Magdalena Sulewska, Beata Bugała-Musiatowicz, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik, Jan Pietruski, Małgorzata Pietruska
  Ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision).
 • Magdalena Sulewska, Ewa Duraj, Stefan Sobaniec, Alfreda Graczyk, Marta Wróblewska, Jan Pietruski, Małgorzata Pietruska
  Ocena własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego języka.
 • Kinga Grzech-Leśniak
  Rola fotobiomodulacji w chirurgii periodontologicznej.

 

Implantologia w praktyce

 • Kosior Piotr, Kosior Ilona
  Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą przy użyciu zestawu SLA: opis przypadku
 • Kosior Piotr, Kosior Ilona, Dobrzyński Maciej
  Implantacja natychmiastowa z augmentacją przy użyciu materiału pozyskanego z usuniętych zębów własnych pacjenta - opis przypadku.
 • Paweł Aleksandrowicz, Katarzyna Grabowska, Sylwia Mieczkowska, Krzysztof Kędzierski, Joanna Wysokiń ska Miszczuk
  Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego jako jedna z technik chirurgicznych implantacji w odcinku bocznym ż uchwy.

 

Z innej perspektywy

 • Marek Galica
  Wykorzystanie fotografii w gabinecie dentystycznym - zagadnienia ogólne

 

Wydarzenia

 • 12. CEIA w Krakowie
 • 6. Kongres BEGO Semados w Warszawie
 • Podkarpacka Konferencja Stomatologiczna w Rzeszowie
 • The Essense of Beauty w Warszawie
 • Lubelskie Forum Implantologiczne w Lublinie