PATRONAT „IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ” I POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

Zachęcamy do udziału w konferencjach, nad którymi PSI i „Implantologia” objęły patronat naukowy i medialny

NAJNOWSZY NUMER

Duda – Idee w implantologii. Curriculum 2.0
Marcinowski – Dni Okluzji w Warszawie
Marcinowski – CEIA w Krakowie
Bigas, Wysokińska-Miszczuk – Projekt osteotomu o skośnym czole w oparciu o pomiary dna zatoki szczękowej
Buss-Maleszka – Protetyka na implantach w systemie CEREC SW
Mauro Marincola – Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej
Kosior – Wyniki implantacji natychmiastowej w przypadku zębów utraconych z powodu resorpcji zewnętrznej korzenia
Kosior, Gabren-Syller – Powikłania wczesne po implantacji u pacjentów z neuralgią trójdzielną
Kot, Annusewcz-Kot – Leczenie implantologiczne powikłanej resorpcji wewnętrznej
Cieślik-Wegemund, Janas, Tanasiewicz – Augmentacja okołowszczepowych tkanek miękkich
z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego w strefie estetycznej szczęki
Mielke, Starzyńska – Overdenture w szczęce i żuchwie
Grzyśka – Zabieg higienizacyjny u pacjentów implantoprotetycznych
Oboda – Widzenie tunelowe – o błędach poznawczych
Wiśniewski – RODO know how

PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS NA